Arxiu Diocesà de València - Catàleg del Fons Històric
Localitat Caixa Element Tipologia
Descripció Contingut Qualsevol camp
Any inici Any Final Observacions

ORDENATS PER: