Tornar al Menú           

FAÇANA DE L'ARQUEBISBAT I ARXIU

ARQUEBISBAT

ARQUEBISBAT ARXIU

Entrada

ARXIU

Direcció

ARXIU

Direcció

ARXIU

Sala d'investigadors

ARXIU

Magatzem

ARXIU

Magatzem

ARXIU

Magatzem

ARXIU

Magatzem

Inventario:
Tipología Documental
Archivo Diocesano I
Inventario:
Tipología Documental
Archivo Diocesano II
Inventario:
Tipología Documental
Fondos en Depósito
Catàleg de Pergamins:
Tipologia Documental I
Catàleg de Pergamins:
Tipologia Documental II
Catàleg de Pergamins:
Tipologia Documental III
Documentació Pontifícia