Des de fa diversos anys l’Arxiu Diocesà de València facilita als investigadors l’accés a l’estudi dels seus fons. Seguint la legislació eclesiàstica vol estar obert i accessible al públic.

 

I a pesar de les pèrdues del seu riquíssim patrimoni documental ocasionades durant la persecució religiosa de 1936-39, en la que es va considerar “material inservible” el que l’Església Valentina va generar durant més de set segles, allò que es va poder alliberar d’eixa destrucció, ja està catalogat i disposat per a l’estudi en la Sala de Consulta d’este Arxiu Diocesà. El nostre interés residix en que, com més prompte millor, la secció “Fons històric” de l’arxiu, que és fruit del que es va poder arreplegar en fàbriques, molins i draperies valencianes, després d’aquells lamentables successos del segle XX, estiga tota ella disponible en la xarxa. De moment facilitem a l’investigador l’instrument de descripció d’esta secció i els primers documents disponibles. Gradualment anirem fotodigitalitzant i descarregant en la xarxa la totalitat de documents del dit “Fons històric”.

 

L’Arxiu Diocesà de València té la peculiaritat, pels motius abans indicats, de que la major part de les seues seccions és posterior a 1939, per la qual cosa els documents conserven encara abast administratiu i no estan disponibles per a la investigació històrica.

 

 

Formen part del “Fons històric” els respectius fons històrics dels arxius parroquials traslladats a l’Arxiu Diocesà i conservats ací en qualitat de dipòsit (la propietat continua sent de les parròquies). Estan tots ells fotodigitalitzats i, també gradualment, a disposició de l’investigador en la xarxa. També on line podrà l’estudiós consultar els distints fons històrics dels arxius parroquials que, per diversos motius, encara no han sigut traslladats a l’Arxiu Diocesà. La descàrrega en la xarxa d’estos fons s’anirà fent gradualment. A estos documents podrà accedir l’investigador en la pàgina web del Servici Diocesà d’Arxius Parroquials.