Enllaços a altres arxius

Confraries

 

Oferim enllaços a arxius de determinades confraries que posseïxen inventaris, transcripcions o fotografies que hem cregut d'interés per a l'investigador.

València- Confraria de Santa Llùcia

 

 

Arxius parroquials

 

Oferim enllaços a arxius parroquials que posseïxen inventaris, transcripcions o fotografies que  hem cregut d'interés per a l'investigador

Carcaixent- Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora